Rozważania

Poniżej umieszczone zostały kwestie, które według autora wymagają szczególnej uwagi.

 • Aby zbudować powszechny dobrobyt należy zacząć od jednoczenia się dla wspólnego celu (na początek skupić się na jednym, najważniejszym, łączącym jak najwięcej środowisk, nie dawać się rozkojarzyć tematami zastępczymi) i dążenia do niego konsekwentnie, z rozwagą, bez pośpiechu. Należy wystrzegać się negatywnych emocji (narzekania, złorzeczenia, szydzenia, obrażania, obrzucania winą), nie dawać się skłócać i zwracać przeciwko sobie. Zawsze kierować się prawdą, a jeśli stoi ona w sprzeczności z naszymi poglądami to poprawiać je, a nie manipulować faktami. Nie zmuszać do działania, nie współpracować ze złem – cel nie uświęca środków.
 • Do czasu wprowadzenia odwoływalności i odpowiedzialności posłów, kontrola ich przez umowy cywilno-prawne (w razie złamania warunków, wypłata odszkodowania wszystkim swoim wyborcom), albo inne sposoby rozliczania. Pomocna może być dobrowolna rejestracja oddanego głosu na witrynie, aby utrudnić fałszerstwa wyborcze.
 • Do czasu wprowadzenia demokratycznie wybieranego wymiaru sprawiedliwości ustanowić, że termin każdej rozprawy musi być podany z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, na witrynie państwowej (gdzie każdy obywatel sam ustawia sobie metodę powiadomienia – listownie, elektronicznie). Posiedzenia sądu mogą być tajne tylko na wniosek wszystkich dotkniętych stron (w wypadku, gdy którakolwiek ze stron nie bierze udziału – nie mogą zostać utajnione). Poza tym przypadkiem wszystkie posiedzenia są jawne i otwarte dla wszystkich obywateli, którzy zgłosili swój udział. Wyroki w sprawie wraz z pełnym uzasadnieniem, jak również ugody, są zawsze jawne, wpisywane przez wymiar sprawiedliwości (obowiązuje odpowiedzialność osobista, więc powiązane z tożsamością urzędnika) do kartoteki obywatelskiej (w wypadku wyroku skazującego – wpis powiązany wyłącznie z tożsamością sprawcy, w wypadku uniewinnienia i ugody – pod tożsamościami wszystkich stron) i są stamtąd nieusuwalne. Żadne złamanie prawa nie ulega przedawnieniu, a zgłaszać występek może nawet ktoś nie będący stroną w zajściu. Wyrządzenie krzywdy lub uśmiercenie, np. w akcie samoobrony, czy przerwania ciąży (gdy czyn nie podlega karze), jak i fakt o samej wiedzy o łamaniu prawa samostanowienia wraz z krokami, jeśli jakieś zostały poczynione (aby temu zapobiec lub przerwać), również skutkuje wpisem do kartoteki.
 • Rozpoczęcie nowej kadencji z białą kartą, czyli ujawnienie na co dokładnie zostały przeznaczone wszystkie pożyczki zaciągnięte przez poprzedników – czy środki rzeczywiście zostały przelane, na co wydane i kto był za co odpowiedzialny (wliczając rozliczenie wydatków na tzw. inwestycje, jak projekt polskiej elektrowni jądrowej).
 • Ustalenie gałęzi strategicznych i ich nacjonalizacja. Odebranie kontroli podmiotom prywatnym nad zasobami naturalnymi.
 • Państwo oparte na wolności nie może łamać prawa wolnej woli innych narodów, stąd zakaz wysyłania (jak i powrót) sił zbrojnych do kraju, którego większość obywateli (50% + 1) nie wyraziła zgody na takie działanie (można zbierać informacje za pomocą wywiadu i kontrwywiadu, ale jeśli dotyczy to obywateli Polski to zgodnie z zasadą 12 miesięcy, po tym czasie wszelkie informacje muszą zostać ujawnione obywatelom których działanie dotyczyło). Na tej samej zasadzie wstęp zagranicznym służbom i siłom zbrojnym (jak również innym podmiotom) tylko za zgodą wojewody.
 • Zakaz adopcji zagranicznych i sprawdzenie losu dzieci ze wszystkich dokonanych do tej pory, wraz z możliwością powrotu do Polski. Powrót wszystkich dzieci odebranych polskim rodzicom przebywającym za granicą przez organy obcych państw.
 • Wprowadzenie poprawki, że aby organy zostały pobrane po śmierci, wymagana jest pisemna zgoda udzielona za życia, a nie jak to ma miejsce obecnie, że jeśli nie wyrażamy zgody bycia dawcą to musimy wyrazić sprzeciw na piśmie.
 • Wydanie paszportu i pomoc w powrocie do kraju dzieciom, wnukom i pra-wnukom Polaków na całym świecie (np. Kazachstan). Odebranie obywatelstwa osobom, które otrzymały je bez spełnienia warunku przodków lub zgody wszystkich Polaków. Powrót rubryki „narodowość” w dowodzie osobistym.
 • Ujawnienie finansowania fundacji, polityków, lekarzy i wszystkich innych publicznych funkcji. Ujawnienie składu i działań tajnych stowarzyszeń oraz udziałowców spółek państwowych.
 • Na jakiekolwiek dodatkowe usługi, czy koszty (np. w umowie, podczas połączenia telefonicznego) musi być jasna zgoda obciążonego, gdyż w innym wypadku łamią one prawo samostanowienia, a tym samym są nielegalne. Każda dodatkowa opłata musi być potwierdzona oddzielną zgodą, upewniając się że nabywca jest tego świadomy i nie został wprowadzony w błąd. Przed każdym połączeniem na numery o wyższych kosztach następuje ostrzeżenie o tym fakcie. To samo z wmanewrowaniem w opłaty przez ukryte koszty umowy, czy kliknięcie – wszystko musi być potwierdzone. Jeśli koszt został narzucony nieświadomie na klienta to nie może on być nim obciążony, gdyż łamie to jego wolę.
 • Ograniczanie biurokracji i liczby urzędników oraz programy szkoleń dla nich w przydatnym fachu.
 • Ochrona języka polskiego przez tworzenie i wprowadzanie rdzenno-polskich zamienników na nowe zagraniczne słowa. Ostrzeżenie na wyrobach, które nie posiadają instrukcji, albo oprogramowania całkowicie w języku polskim.
 • Rejestracja stanu zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych w celu ich porównania (alergie, zapadalność na choroby, autyzm i pochodne).
 • Udowodnienie lub obalenie hipotezy wirusa Odry na podstawie wyroku sądu w sprawie dr Stefana Lanki.
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna służy kontrolowaniu i nadzorowaniu czynników wpływających na życie publiczne. Na każdym wyrobie musi widnieć potwierdzenie przebadania pod kątem krótko i długotrwałego wpływu na zdrowie, o potwierdzeniu braku szkodliwości, składu chemicznego, itd. Produkt bez badania szkodliwości nie może zostać dopuszczony na rynek (produkty, ale i sama uprawa GMO, szczepionki – porównanie).
 • Badanie wpływu GMO, fal elektromagnetycznych, oprysków, antybiotyków, fluoru na żywność i zdrowie, a w wypadku potwierdzenia szkodliwości, ich ograniczenie, bądź całkowity zakaz (np. Wi-Fi w miejscach publicznych).
 • Badanie struktury i pamięci wody (Masaru Emoto, prof. Madeleine Ennis) i ogólnie wpływu myśli na rzeczywistość (efekt placebo, telepatia ludzi i zwierząt, przewidywanie kto dzwoni lub przybędzie, medytacja obniżająca przemoc w otoczeniu, komunikacja żywych komórek na odległość).
 • Badania tematów „niepoprawnych politycznie”, czyli różnice inteligencji (przepływ krwi do mózgu), budowy ciała (mięśnie, śledziona) i moralności pomiędzy rasami, wpływ cyklu menstruacyjnego na ocenę i zdolności kobiet, czy zaburzenia płci (istnieje biologiczne kryterium obiektywne jakim jest produkcja plemników, bądź komórek jajowych, albo chromosomy XY, duchowo mężczyzna tworzy, kobieta opiekuje się, kobieta wskazuje kierunek przeczuciem, mężczyzna przeprowadza dogłębne analizy i się uzupełniają) oraz orientacji seksualnej (zakłócenia w wymiarze duchowym).
 • Wyjaśnienie i ujawnienie wszystkich informacji dotyczących smug samolotowych oraz zorganizowanych tortur elektronicznych.
 • Badanie i ujawnienie informacji o podziemnych zabudowaniach (tunele, bunkry, dworce, silosy) pod miastami (Wrocław, Wałbrzych, Kraków, itd.), czy rozciągające się od Szkocji do Turcji przez całą Europę (odkryte przez archeologa dr Heinricha Kusha, datowane na 12 tysięcy lat).
 • Wznowienie śledztwa w Jedwabnem i innych miejscach zbrodni.
 • Stworzenie materiałów (książki, filmy) uwieczniające rozprzestrzenianie zła (zaczynając od pobłażliwości dla kłamstwa i oszustwa), aby przed nim ustrzec. Film o zagładach („All the Holocausts”: rozbiory, rzeź Woli i Ochoty, Katyń, Wołyń, zbrodnia na Morzu Białym, eksterminacja 200 000 polskich obywateli ZSRR w 1937 z rozkazu Stalina nr 00485, egzekucja 30 000 inteligencji anektowanego pomorza podczas „krwawej jesieni” 1939-40 przez niemieckie paramilitarne oddziały samoobrony Selbstschutz) różnych nacji (Słowianie, Ormianie, Indianie, Hindusi, Żydzi, mieszkańcy bliskiego wschodu i Afryki, czystki w Wietnamie, bombardowania ludności cywilnej przez oś Izrael-USA-Niemcy-UK-Francja, itd.) z danymi na temat sprawców i kolaborantów (Rockefeller, Ford, żydowscy łapacze Żydów, brak ochotniczych oddziałów Waffen-SS w Polsce, odesłane z USA statki MS St. Louis, MS Flandra, MS Orduna), kto się na tym dorobił (Bayer, VW, Siemens, Bosch, GE, itd.), kto nie zadośćuczynił (zbrodniarze chronieni przez Izrael jak Salomon Morel, Heinz Reinefarth, oddział braci Bielskich, żydowska policja), a także o tych którzy się sprzeciwiali i ratowali (jak dr Łazowski, rodzina Ulmów, AK, Kościół, itd.) z ilością ofiar również w procentach.
 • Odzyskanie polskiego majątku zrabowanego przez najeźdźców (polskie obrazy w niemieckich i innych muzeach). Domaganie się reparacji za agresję na Polskę oraz utracone ziemie i mienie (budynki, infrastruktura, trzoda, itp.). Powrót depozytów polskiego złota w całości do kraju.
 • Badanie kopca Kraka i Wandy, zamków (trójkątne wiercenia w kamieniach) i innych historycznych obiektów (kaplica św. Gereona na Wawelu) w celu poznania historii starożytnej Polski (Lechii).
 • Powołanie państwowych serwisów społecznościowych, z muzyką, filmami, na których materiały sprzeczne z prawem samostanowienia będą usuwane, ale ze szczegółowym opisem (wraz z oryginalnym cytatem) co zawierały i za co dokładnie zostały wyrzucone. By nie być uzależnionym od portali „poprawności politycznej” (Gugel, Fejs), czyli zamykania ust prawdzie.
 • Inwestycje w rozwój robotów zastępujących ludzi w pracy, aby wypracowany przez nie dochód dzielić równo pomiędzy obywateli.
 • Rozwój technologii geotermalnych, zgazowania węgla, wydajnych silników, oszczędnej budowy domów oraz inne dotychczas blokowane w Polsce alternatywy.
 • Dostępność dowolnych sposobów leczenia dla pacjenta (medycyna chińska, homeopatia, farmakologia, itd.) i porównanie ich skuteczności.
 • Rząd pomaga finansować koszty patentowe za granicą, na tereny opłacalnych rynków zbytu (rejony z których inwestycja powinna się nie tylko zwrócić, ale i zarobić).
 • Uczelnie oceniane są przez pryzmat wpływu na polepszenie warunków życia (wdrażalności).
 • Rząd zorganizuje ekspedycję badawczą do centrum Antarktydy i Arktyki, aby poznać panujące tam warunki klimatyczne i rozwiać teorie spiskowe z tym związane.
 • Rozważyć powrót do systemu 60-dziesiątkowego (zamiast dziesiętnego) oraz przejście na 13 miesięcy w roku, po 28 dni, które być może lepiej współgrają z cyklami życiowymi człowieka, a także używanie naturalnych częstotliwości (np. dla przetwarzania dźwięku) jak 432 Hz.
 • Propozycja, aby przy wymianie Polskiego Złotego na nowy e-Złoty pobrać 30% (ustalić w OIU) łącznej wartości pieniędzy i całą tę pulę rozdzielić pomiędzy wszystkich, pełnoletnich obywateli dla zmniejszenia nierówności (zapewne straciłyby na tym głównie środowiska bogaczy współpracujące z reżimem zaborczym i okrągłostołowym). To samo można zrobić przy odbieraniu nadwyżki ziemi od obywateli, czyli po dokonaniu wyceny gruntów i ich przejściu na własność państwa (przekształcenie w teren publiczny) wypłacać 90% wartości byłym właścicielom, a resztę sumy podzielić równo pomiędzy pełnoletnich obywateli. Pierwszeństwo dzierżawy (stawka uprzednio określona uchwałą, może być różna w zależności od rodzaju i przeznaczenia ziemi) ziem odzyskanych mają ich byli właściciele. Proces przydziału mieszkań komunalnych rozpoczyna się w pierwszej kolejności od najbiedniejszych, a wśród nich od tych którzy obywatelami są najdłużej (najstarszych).

Powrót do wprowadzenia | dalej do PPS