Konstytucja: Służba Wykonawcza

Służbę wykonawczą sprawuje starosta – zarządza powiatem (może obsadzać naczelników powiatowych szpitali, szkół, banków, mediów okręgowych, trzymać pieczę nad walutą samorządową, utrzymuje czystość, usprawnia przepływ towarów i usług, ulepsza warunki życia i pracy, itd.), czyli obszarem obejmującym włości (działki, również dzierżawione) jego i jego wyborców. Każdy pełnoletni obywatel może zostać starostą swojego mienia, które staje się jego powiatem, bądź może zostać obrany przez innych (przez witrynę państwową, gdzie można go też w każdej chwili odwołać) na wspólny powiat. Wszyscy starostowie wspólnie wybierają wojewodów na wszystkie województwa (a nie tylko swojego) w kraju (60 równych powierzchni) za pomocą głosów, którymi dysponują (swoim oraz swoich zwolenników). Wojewoda zarządza terenami publicznymi wraz z ich zabudowaniami (państwowe szkoły, szpitale, fabryki, koszary, mieszkania spółdzielcze, boiska, teatry, drogi, koleje, wodo- i gazociągi, sieci elektryczne i telekomunikacyjne oraz wszystko inne co znajduje się na gruntach wspólnych jak lasy, jeziora, itd.) w obrębie swojego województwa – osobiście odpowiada za wykorzystanie środków (zgodnie z ustaleniami UO) jeśli takowe otrzymał. Wojewodowie wspólnie opiekują się witryną państwową (dziennik ustaw, głosowania, przedsięwzięcia państwowe, kartoteka obywatelska – za środki własne oraz z darowizn). Wojewoda powołuje i jest zwierzchnikiem strażników (policji) w województwie, na które został obrany. Strażnicy bronią ustanowionego porządku, a za nakazem sądu mają prawo pojmania i uwięzienia wskazanej osoby. Na czas wojny wojewodowie wybierają hetmana, który pełni rolę zwierzchnika sił zbrojnych (chociaż żaden obywatel nie ma obowiązku podporządkowania się mu). Jeżeli obywatele nie składają się na działania urzędów, a te swoich środków nie posiadają, to wymienione obowiązki nie mogą zostać wypełnione (straż, wojsko, służba zdrowia, oświata, ciepłownie, itd.), więc funkcjonowanie aparatu państwa zależy całkowicie od woli obywateli.

Powrót do wprowadzenia | dalej do K§4