Konstytucja: Służba Wykonawcza

Służbę wykonawczą można sprawować poprzez mianowanie dla siebie starosty (przez witrynę państwową, można go w każdej chwili odwołać), bądź bezpośrednio poprzez obranie się swoim własnym starostą (powołując powiat w granicach swoich włości). Starosta zarządza powiatem, czyli obszarem obejmującym posiadłości (działki, również dzierżawione) jego i jego podopiecznych. Starosta podejmuje wszelkie decyzje w obwodzie swojego powiatu (niezależnie czy jest jego jedynym mieszkańcem, czy został mianowany przez innych, na grono działek), których Konstytucja nie zakazuje (ustala przepisy samorządowe, czyli może ustanawiać dobrowolne składki na wspólne cele, walutę wewnętrzną, obsadzać naczelników własnych szpitali, szkół, banków, mediów okręgowych, ustalać ich zakres obowiązków i rozdzielać pomiędzy nich środki). Wszyscy starostowie wspólnie wybierają wojewodów na wszystkie województwa (60 równych powierzchni) w kraju (a nie tylko własnego województwa) za pomocą głosów, którymi dysponują (swoim oraz swoich podopiecznych). Wojewoda zarządza terenami publicznymi wraz z ich zabudowaniami (szkoły, szpitale, fabryki, koszary, mieszkania spółdzielcze, boiska, teatry, drogi, koleje, wodo- i gazociągi, sieci elektryczne i telekomunikacyjne oraz wszystko inne co znajduje się na gruntach publicznych jak lasy, jeziora, itd.) w obrębie swojego województwa – osobiście odpowiada za wykorzystanie środków (zgodnie z ustaleniami UO) z podatków (dobrowolnych). Wojewoda powołuje i jest zwierzchnikiem strażników miru (policja) w województwie, na którą został obrany. Strażnicy pilnują porządku (miru), a za nakazem sądu mają prawo pojmania i uwięzienia wskazanej osoby. Wojewodowie wspólnie opiekują się witryną państwową (dziennik ustaw, głosowania, przedsięwzięcia państwowe, kartoteka obywatelska – za własne środki, również z darowizn). Na czas wojny wojewodowie wybierają hetmana, który pełni rolę zwierzchnika sił zbrojnych.

Powrót do wprowadzenia