Wydział ziemi

Pierwszy przydział działek (po wejściu w życie ustawy) rozpoczyna się od wydzielenia ich granic (po 15 arów) przez ich obecnych właścicieli (wybrana zgodnie z UO rada sprawdza kształt i rozmiar działek) i rozdaniu ich wedle uznania (sobie, rodzinie, znajomym, innym pełnoletnim obywatelom), a nierozdysponowane grunty dzieli na działki rada i przechodzą one do wspólnej puli. Właściciel może zrezygnować z działki na swoich włościach i ubiegać się o inną. Obywatel bez działki wybiera rejon, w którym chciałby ją posiadać i na tej podstawie wyznaczone zostają skupiska nieprzekraczające kilkuset działek z listami ubiegających się o nie obywateli (obszary składające się z liczby działek w przybliżeniu równej ilości chętnych plus odsetek wolnych działek). Zainteresowany danym okręgiem szereguje dostępne tam działki pod względem swojego upodobania i dołącza do losowania kolejności wyboru. Można zbierać się w (jawne) grupy (rodzina, znajomi, wspólnicy) i wtedy pierwsza wylosowana z niej osoba gwarantuje kolejkę wszystkim zrzeszonym (oni wcześniej powiadamiają jaki porządek przydziału przyjęli pomiędzy sobą) – muszą wybrać działki w jak najbliższym skupisku, bez pominiętych pomiędzy nimi. Do losowania kolejności wyboru działek można zaangażować dzieci w wieku, gdy nie można się jeszcze nimi posłużyć (by ograniczyć możliwości nadużyć). Na przezroczystym podeście ustawione są 3 przezroczyste baseny połączone dwiema przezroczystymi rurami (pierwszy z drugim, drugi z trzecim) oraz podajnik z jednakowymi piłeczkami przy pierwszym z basenów. Losujący obywatel podchodzi do podajnika (wiele stanowisk, kilka osób jednocześnie), wyjmuje jedną piłeczkę (lub więcej jeśli głosuje za innych, z ich upoważnieniem – przed głosowaniem każdy to określa) i zapisuje na niej swój numer porządkowy, po czym wrzuca taką piłeczkę do długiej, przezroczystej rury (możliwość czujnika lub kamery sprawdzającej piłeczki), w której ona zostaje zatrzymana – wtedy potwierdza numer porządkowy na klawiaturze co otwiera drzwiczki w rurze i piłeczka wpada do pierwszego basenu (powtarza proces dla każdej upoważnionej osoby). Gdy wszystkie piłeczki znajdują się w basenie, zostają do niego wpuszczone 1–2 letnie dzieci, które wysypują piłeczki na zewnątrz, a te spadają przez kolejną przezroczystą rurę do drugiego basenu. Gdy wszystkie piłeczki zostaną przerzucone, procedura z dziećmi powtarza się w drugim i trzecim basenie, z tym że przezroczysta rura z trzeciego basenu określa już ostateczną kolejność wyboru działki.

 

Powrót do wprowadzenia