[Wiadomości] Wszystkie Holokausty

O korzeniach wpływów, pobłażaniu sprawcom krzywdy i innych spiskach. Zacznijmy od II Wojny Światowej, agresorach, ofiarach, czyli kto kogo zgładzał, a kto gra w ciuciu babkę.

Zacznijmy od prześledzenia pochodzenia Adolfa Hitlera. Jego ojcem był Alois Hitler, urodzony jako Alois Schicklgruber, nieślubny syn Marii Anny Schicklgruber i prawdopodobnie Johanna Georga Hüttler (Hütler lub Hiedler, zależnie od pisowni). Jednak w metryce, w miejscu na nazwisko ojca, wpisu dokonano kilkadziesiąt lat później (jak podaje Ian Kershaw w “Hitler. 1889-1936. Hubris”). Dane na ten temat zostały umieszczone w notatce służbowej Hansjurgena Koehlera, oficera Gestapo, który w dopisku do notatki zapisał (Raport dla Dollfußa w naszych szeregach) spowodował takie spustoszenie, jak żadne akta na świecie nigdy wcześniej. Być może ojcem Aloisa był młodszy brat J. G. Hiedlera, Johann Nepomuk Hüttler, który wychowywał Aloisa po śmierci matki, bądź pochodzący z żydowskiej rodziny Leopold Frankenberg (według relacji Hansa Franka, za Ian Kershaw). To nie koniec niejasności związanych z ojcostwem Aloisa, gdyż Maria Schicklgruber zaszła w ciążę gdy pracowała u barona Salomon Mayer von Rothschild (źródła: David Lewis “Człowiek, który stworzył Hitlera”, Franz Jetzinger “Hitler Youth”, Ferdinand Lundberg “America’s 60 Richest Families”, Walter C. Langer “The Mind of Adolf Hitler”), bankiera i założyciela wiedeńskiego oddziału banku rodziny Rothschildów.

Wiki-1

Wiki-2

Matka Adolfa, Klara Hitler, była trzecią żoną Aloisa. Po śmierci pierwszej żony, Aloisy ożenił się ze swoją kochanką, z którą od dawna romansował i z którą miał już nieślubne dziecko. W 5 miesięcy po śmierci drugiej żony, poślubił Klarę, swoją służącą, która wtedy również była już w ciąży. Na dodatek, oboje byliby kuzynostwem drugiego stopnia, gdyby prawdą było domniemane ojcostwo Aloisego (dziadek Klary od strony jej matki Johann Nepomuk Hüttler był bratem Johanna Georga Hiedlera).

Dalej mamy żonę Hitlera, Ewę Braun, której żydowskiego pochodzenia dowiodły testy DNA (materiał z włosów zebranych z jej szczotki) przeprowadzone po wojnie. Odtajnione zostały też dokumenty CIA, które wiedziało, ze Hitler ukrywał się po wojnie w Kolumbii.

Rozwijając wątek postawy elity żydowskiej podczas II Wojny Światowej należy wspomnieć historię statku MS St. Louis, z 937 żydowskimi uchodźcami z III Rzeszy szukającymi schronienia w portach USA, który został zawrócony do Europy, gdzie większość jego pasażerów została zamordowana. Towarzystwa amerykańskich Żydów nie wstawiły się za tamtymi Żydami. Raporty Jana Karskiego i Witolda Pileckiego dały aliantom wiedzę o przeprowadzanej przez Niemców zagładzie w obozach koncentracyjnych, jednak zarówno Anglia jak i USA odrzuciły pomysł chociażby zbombardowania linii kolejowych prowadzących do obozów. Teraz mamy sprawę roszczeń środowisk żydowskich z USA o odzyskanie mienia utraconego przez Żydów w czasie II Wojny Światowej w Polsce. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby o odzyskanie utraconego majątku ubiegała się osoba pokrzywdzona lub jej rodzina, jednak Żydzi roszczą sobie prawo, że nawet w wypadku braku spadkobierców, taki majątek ma przejść na “naród żydowski”, mimo iż tamci Żydzi byli narodowości polskiej. W żadnym innym państwie nie obowiązuje tak rasistowskie prawo, a ogólnie przyjętym porządkiem jest, że mienie bez-spadkowe przechodzi na skarb danego państwa. Amerykańscy Żydzi wycenili (nie podając na jakiej podstawie) to odszkodowanie na wartość 65 miliardów dolarów (ok. 240 miliardów złotych). Aby uzmysłowić sobie ogrom tej sumy, można ją przedstawić, że jeśli Polska wypłacałaby 1 milion złotych dziennie, to taka spłata zajęłaby ponad 657 lat. W maju tego roku rząd USA zatwierdził ustawę nadającą amerykańskim Żydom prawo ubiegania się o bez-spadkowe żydowskie mienie (nie wiadomo, czy np. Indianie również mogliby z takiego prawa skorzystać i odzyskać mienie swoich przodków, zrabowane przez rząd USA) utracone podczas II Wojny Światowej (oraz prawo nacisku i sankcji na rządy, które nie będą się do niego stosować). Tak, tym samym Żydom, którzy nie kiwnęli palcem gdy ich bracia i siostry w wierze błagali o ratunek u wybrzeży USA i zostali odesłani na śmierć. Czy widać już dokąd prowadzi nas trop? Czyżby pewne środowiska zaaranżowały wojnę aby wymordować inteligencję krajów pod przyszłe kolonie (ziemie Słowian) oraz zrobiły ze swojego narodu główną ofiarę tejże wojny (najpierw przez zagładę biednych, pospolitych Żydów – wtedy obywateli innych krajów, których pośmiertnie adoptowali poprzez stworzenie państwa Izrael w 1948 roku i zaliczenie każdego Żyda w grono jego obywateli, bez pytania o zgodę), dzięki czemu mogą rościć sobie prawa do “odszkodowań”? Dla jasności sprawy wypada po prostu używać określenia “masoneria”, aby odróżnić sprawiedliwych Żydów, głównie Chasydów (nazywanych przez masonów motłochem i to oni stanowili 99% poddanych zagładzie), od ich katów, masonów (chociaż to szersze pojęcie i należy rozumieć przez nie ludzi, którzy świadomie krzywdzą innych dla osiągnięcia osobistych korzyści, potrafią poświęcić nawet życie własnych dzieci).

Prawdziwą wisienką na torcie teorii spisku elit żydowskich jest historia zwierzchnika ortodoksyjnej wspólnoty żydowskiej “Chabad-Lubawicz”, Josepha Isaaca Schneersohna, opisana przez Ireneusza Lisiaka w książce “Zakłamany Holokaust”:

Schneersohn w chwili wybuchu wojny znajdował się w Warszawie. Wskutek nacisków wpływowych środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych zorganizowano misterną akcję przerzutu rabina z okupowanej Warszawy do Ameryki. To co wydawało się niemożliwe, udało się, i to przy pomocy admirała Wilhelma Canarisa, szefa Abwery, i majora Ernsta Blocha, z pochodzenia Żyda (według przerażającej nomenklatury hitlerowskiej “aryzowanego za zasługi dla Niemiec Mischlinga, czyli mieszańca żydowsko-niemieckiego”), również działającego w Abwerze. 19 marca 1940 r. rabin Schneersohn po ryzykownej podróży z Warszawy przez Rygę i Sztokholm został powitany w Nowym Jorku. Rigg napisał o rabinie: “Mimo iż dziękował za uratowanie siebie, nie pomagał innym. Zamiast tego rabin chodził do polityków, którzy mu pomogli, i prosił o ocalenie swojej biblioteki składającej się z 40 tysięcy książek”. Jak podaje dalej Rigg, po wielu usilnych zabiegach udało się rabinowi wydostać cały księgozbiór z okupowanej Warszawy! Tej samej Warszawy, w której w tym czasie Niemcy utworzyli getto dla pół miliona Żydów, w straszliwej większości skazanych przez Niemców na zagładę.

Nadmieńmy, że obecnie “Chabad-Lubawicz” spotyka się z czołowymi politykami rządu warszawskiego, zwłaszcza w okolicznościach uchwalania ważnych ustaw dla Polski. Ciekawym motywem jest blokowanie śledztwa w Jedwabnem (przerwane w 2001 roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego, po tym jak zaczęto znajdować niemieckie łuski w ciałach ofiar), za którego wznowienie dr Ewa Kurek zebrała 70 000 podpisów, jednak niejaki Jonny Daniels podsumował, że ekshumacje nie zostaną wznowione choćby i zebrała 40 milionów – wygląda na to, że wie co mówi, bo zna się z Kaczyńskim, Dudą, Morawieckim, Trumpem i jest członkiem Knesetu. Wracając do pojęcia masonerii, czyli ludzi ogarniętych pychą, jednoczących się w celu zaspokajania własnego ego kosztem innych, to nie ograniczają się oni wyłącznie do kręgów arystokracji żydowskiej, bo z racji swojej spiskowej natury (muszą kłamać o swoich pragnieniach i zamiarach, bo gdyby mówili prawdę większość ludzi nie tylko nie powierzyłaby im władzy, ale sprzeciwiła i przepędziła, a może ukarała) są to ludzie działający pod płaszczem różnorakich poglądów. Rewolucja Lutra była jedną z wielu przewrotów zorganizowanych przez masonów (w celu rozbicia Kościoła, który pomijając jego często kontrolowane przez masonów władze, ma na celu rozpowszechnianie miłości, więc krzyżuje niewolnicze plany masonów), więc i zwierzchnicy protestanccy należą lub wykonują ich polecenia. Tutaj znowu pewne wątki można połączyć i partia Hitlera uzyskała poparcie w gminach o większości właśnie protestantów (w gminach katolickich było dokładnie odwrotnie).

Ale to jeszcze nie koniec. Okazuje się, że budynki, które przedstawia się odwiedzającym Auschwitz jako komory gazowe zostały postawione dopiero po wojnie. Natomiast obóz zagłady, w którym takie komory rzeczywiście działały i były przeznaczone do zagłady głównie Słowian, KL Warschau (szacunki podają 200 tysięcy ofiar), został najpierw przez władze sowieckie, a później polskojęzyczne, zrównany z ziemią. Liczby zabitych Żydów również konsekwentnie zostają zmniejszane, w 1945 roku twierdzono, że w samym tylko Auschwitz zginęły 4 miliony Żydów, w latach 90-tych liczba ta spadła do 1 miliona, a obecnie i te szacunki budzą wątpliwości. Przypomnijmy, że Polska od wieków była najbardziej przyjaznym Żydom krajem Europy, więc liczba Żydów narodowości polskiej była znacząca.

Lisiak w swojej książce podaje więcej przykładów na potwierdzenie tezy zagłady Słowian i dobrych Żydów, przygotowanej i kierowanej przez masonów. Żydowska policja wyłapująca prostych Żydów by dostarczać ich do Gestapo, żydowskie władze getta skazujące dzieci na śmierć, albo żydowscy łapaczach Żydów. Oto jeden z fragmentów:

Nie można zapomnieć o żydowskich współpracownikach gestapo, tzw. łapaczach Żydów. W samym Berlinie “działało” 15-20 “łapaczy”, a najbardziej skuteczni byli Stella Goldschlag i Günther Abrahamson. Stella tygodniowo dostarczała do gestapo od 30 do 60 ukrywających się Żydów, a za każdego otrzymywała do 200 RM.

Lisiak podaje przykłady Żydów w kadrach kierowniczych wojska i administracji III Rzeszy. SS-Obersturmfuhrer Fritz Scherwitz (prawdziwe nazwisko Elke Sirewitz), komendant obozu koncentracyjnego w Lencie, k. Rygi – osobiście zamordował 200 Żydów, a także gwałcił Żydówki. Dalej mamy marszałka Milcha w Wermachcie, gen. Richard Metz, Falkenberg, Maltzahn, Lennert, dr Hans Epinger, poprzez oficerów, podoficerów, na szeregowcach kończąc. W armii Hitlera było ich około 150 tysięcy, czyli ok. 20-25% populacji wszystkich Żydów, którzy przed wojną byli obywatelami III Rzeszy. Część ukrywanych przez Polaków Żydów, po wojnie, “odpłacała” im się donosami do NKWD (wydawali żołnierzy AK, wskazywali składowaną przez nich broń), dzięki czemu przejmowali ich majątki lub wkupywali się w szeregi nowo tworzącego się reżimu w Polsce. Lisiak opisuje również nadreprezentację Żydów w szeregach NKWD i UB po wojnie. Gdy polscy szmalcownicy stanowili zaledwie 0,1% ówczesnego społeczeństwa i był to margines społeczny, u Żydów, za czerpanie zysków z zagłady brały się elity. Tylko w Polsce nie występowały ochotnicze oddziały Waffen-SS, podczas gdy w zachodniej Europie zgłaszały się dziesiątki, a nawet setki tysięcy obywateli. Gdy Kościół katolicki ukrywał w klasztorach Żydów, uczył ich “Ojcze Nasz”, bo Niemcy zaczęli sprawdzać wiarygodność, ortodoksyjni Żydzi atakowali i znęcali się w gettach nad Żydami, którzy przeszli na katolicyzm do tego stopnia, że niemieccy żołnierze musieli interweniować w obronie tych drugich.

***

Mord żydowskich band na Polakach we wsiach Brzostowica Mała, Naliboki (nota bene zakłamane bohaterstwo zbrodniczego oddziału Bielskich zostało ukazane w filmie “Opór“), Koniuchy, Drzewicy. Zbrodniarze chronieni przez Izrael jak Salomon Morel. Abram Tauber, który osobiście zabił 4 żołnierzy AK, którzy ukrywali go przez Niemcami. Pamiętniki Anny Frank, gdzie jako współautora dodano jej ojca.

***

Posługiwanie się manipulacją można prześledzić na podstawie historii rodziny Ulmów. Dali oni schronienie ośmiorgu Żydom. Najprawdopodobniej doniósł na nich polski zdrajca, granatowy policjant, Włodzimierz Leś. Rankiem 24 marca 1944 roku przed ich dom przybyło pięciu niemieckich żandarmów i kilku granatowych policjantów (wśród nich Leś). Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci. Pewne media używają tego przykładu, aby przekonywać, że kolaboracja Polaków z Niemcami była na porządku dziennym. Specjalnie pomijają fakt, że już 10 września 1944 roku, niedługo po wkroczeniu wojsk sowieckich, polskie podziemie wykonało na Lesiu wyrok śmierci. Na jaw wychodzi wiele zmyślonych przez Żydów historii.

Teraz trochę o metodach Grossa. Znajdujemy u Grossa następujący opis wstrząsającej śmierci dwóch Żydówek: “Tego samego dnia zaobserwowałem straszliwy obraz: Kubrzańska Chaja, 28 lat, i Binsztajn Basia, 26 lat, obie z niemowlętami na rękach, widząc, co się dzieje, poszły nad sadzawkę, woląc raczej utopić się wraz z dziećmi, aniżeli wpaść w ręce bandytów. Wrzuciły one dzieci do wody i własnymi rękami utopiły, później skoczyła Binsztajn Basia, która poszła od razu na dno, podczas gdy Kubrzańska Chaja męczyła się przez kilka godzin. Zebrani chuligani zrobili z tego widowisko, radzili jej, aby się położyła twarzą do wody, a wtedy się szybciej utopi. Ta widząc, że dzieci już utonęły rzuciła się energiczniej do wody i tam znalazła śmierć”. Jednak ta sama straszna historia jest w księdze pamiątkowej jedwabieńskich Żydów (którą Gross zna) w całkowicie odmienny sposób opisana przez Żydówkę Ryvkę Fogel, bezpośredniego świadka tragedii. Pisze ona: “Siostry – żona Avrachama Kubrzańskiego i żona Saula Binsztajna, których mężowie odeszli razem z Rosjanami, po przejściu okropnej kary z rąk niemieckich zdecydowały zakończyć życie swoje i swych dzieci. Zamieniły się dziećmi między sobą i razem skoczyły do głębokiej wody. Nie-żydzi stojący w pobliżu wydostali je, lecz one skoczyły jeszcze raz i utonęły”. Wersja, którą zamieścił Gross pochodzi od Szmula Wasersztajna. Prof. Tomasz Strzembosz wykazał, że Wasersztajn jest niewiarygodny bo przedstawił relacje wzajemnie ze sobą sprzeczne. Na takich to źródłach i na takich metodach oparta jest pisanina Grossa. “Polacy pomagali” zmienia się u Grossa w “Polacy pomagali się topić”.

Jedwabne.jpg

Można poczytać o zbrodniach hitlerowskich na Żydach zbiegłych z gett i związanych z pomocą im konsekwencjach. Przypomnijmy, że za pomoc Żydom w innych krajach groziła jedynie grzywna, podczas gdy Polacy traktowani byli wyjątkowo surowo. Prawdopodobnie z dwóch powodów: pomagali na ogromną skalę oraz dlatego, że chciano zgładzić nas w jak największej ilości (w samej tylko mojej rodzinie mam kilka przypadków zamordowania w obozie za pomoc Żydom).

1.jpg

Artykuł i film o Żegocie, która uratowała 50 tysięcy Żydów.

3.jpg

Polski Holokaust, rzeź Woli i Ochoty i ogólnie Powstanie Warszawskie, w którym zginęło ponad 200 tysięcy Polaków (i dla porównania 2 tysiące żołnierzy niemieckich).

https://m.salon24.pl/435c626949ba62210998ea67acd4d009,750,0,0,0.jpg

Świetny artykuł o tym jak to Hitler doszedł do władzy tylko i wyłącznie dzięki osobom, które uważamy za wielkie znamienitości tego świata jak Rockefeller, Ford, DuPont, czy koncerny wchodzące w skład IG Farben, czyli np. wspaniała spółka Bayer. Można się tylko domyślać jak świat wyglądałby bez nich.

Korporacje, ktore wzbogacily sie na IIWS i sa teraz najwiekszymi koncernami (Bayer przejmuje Monsanto agent orange). Bayer, VW, BMW, Siemens, Bosch, GE, Heinz Reinefarth, itd.), kto nie zadośćuczynił?

https://www.careeraddict.com/10-companies-that-still-use-child-labor

***

###=> Kolejną postacią zasługującą na uwagę ze względu na podejrzane pochodzenie oraz wpływ na losy wielu istnień jest Haima Goldmana vel Władimir Uljanow vel Lenin. Nicholas V. Feodoroff w “Soviet Communists and Russian history” na stronie 30 pisze:

Lenin urodził  się 10 lutego 1870 roku we wiosce koło Odessy. Jego rodzicami byli Ilka Srul Goldman, a jego żoną Sofia Goldman. Ich syn został nazwany Haim Goldman. Jego ojciec był krawcem, a matka kapeluszniczką. Podczas panowania cara Alexandra III, rodzina Goldmanów została przyłapana na kontrabandzie i została zesłana na syberyjską kolonię w 1877 roku. Haim miał wtedy 7 lat. Jednym ze strażników pociągu był Kałmuk, który miał krewnego, Ilję Uljanowa. Polubił Haima  i zapytał jego rodziców czy mu go oddadzą. Uljanow stracił niedawno swojego syna i był samotnym człowiekiem. Uljanow żył w mieście Symbirsk. Uljanow później legalnie adoptował Haima i nadał mu imię Władimir Iljicz (adoptowany ojciec, Ilja) Uljanow.

W dalszej części książki, autor wspomina specyficzny akcent Lenina (strona 75+), a także wątek jego transportu do Rosji na rewolucję w zapieczętowanym wagonie z duża sumą niemieckich pieniędzy.

###=> Wracając do masonów, już w 1478 roku mieli oni (elity żydowskie) proces o zabójstwo rytualne dziecka i usunięcie jego krwi, którą później używali do innych rytuałów oraz jako dodatek do paschalnego chleba (macy). W Polsce, od XVI do XVIII wieku miało miejsce 89 oskarżeń i procesów dotyczących mordów rytualnych popełnianych przez tych Żydów. Ostatnie takie morderstwo w Polsce odnotowano w 1945 roku, jednak komunistyczne władze zwolniły podejrzanych, mimo znalezienia dowodów rzeczowych w ich domu.

Można rozwijać wątek mordów rytualnych dzieci (choć nie tylko) jeszcze długo. Były basista Scorpions opowiada, że bywał na przyjęciach gdzie ludzie płacili grubą kasę żeby zobaczyć jak ktoś zostaje zabity. Są też sprawy wydawania dzieci przez sądy za granicę, pedofilom, czy “słynna” Pizza Gate (kolejne poszlaki z polski i z zagranicy, jak niby żarty z rytualnego zabójstwa w CERN, czy oskarżenia na protestancki kościół w Hampstead, UK).

Dlaczego więc Holokaust miałby się tyczyć tylko narodu żydowskiego, skoro inne nacje poddawane były nawet większym prześladowaniom i zagładom z racji swojej narodowości, czy innych charakteryzujących ich cech? Katyń, Wołyń, zbrodnia na Morzu Białym, eksterminacja 200 000 polskich obywateli ZSRR w 1937 z rozkazu Stalina nr 00485, czy cofając się dalej, do rozbiorów Polski (w czasie których masowo niszczono polską historię, by osłabić tożsamość narodową czego skutki odczuwamy teraz). Oczywiście nie tylko Słowian poddawano eksterminacji, bo zagłady dokonywano na ogromnej ilości nacji, jak chociażby Ormianie, Indianie (od Kolumba po rządy USA), Hindusi, Chińczycy, mieszkańcy bliskiego wschodu i Afryki (król Leopold II), czystki w Wietnamie, bombardowania ludności cywilnej przez oś Izrael-USA-Niemcy-UK-Francja, i wiele, wiele innych ofiar.

2

The Saudi coalition has wreaked havoc upon Yemen civilians through a “war strategy of maximizing pressure on the Houthi resistance by destroying agricultural, health and transportation infrastructure and by choking off access to food and fuel for most of Yemen’s population.” At the same time, the United States has “played a crucial role in enabling the Saudi strategy responsible.”

https://thefreethoughtproject.com/the-us-is-helping-create-genocide-by-mass-starvation-in-yemen-and-the-media-is-silent/

Najbliższa przyszłość

Od pewnego czasu docierają do mnie informacje, które powoli zaczynają składać się w jedną całość. Zaczęło się dość mistycznie, bo od przepowiedni osoby, która podaje się za wnuczkę słowiańskiej wiedźmy. W artykule “Granat etniczny” przedstawia to co przekazała jej babka. W jednej przepowiedni mówi, że niedługo nadejdzie czas kiedy będzie konieczne schowanie się pod ziemią, przy zbiorniku wodnym. Znakiem oznajmiającym ten czas mają być gromady ptaków stadnie siadające na ziemi (wszystkie muszą siadać na ziemi, będą wyglądały jak chore i w bezruchu). Wtedy mamy godzinę czasu na ukrycie się, a Ci, którzy się nie schronią zaczną umierać. Ona twierdzi, że będzie to działanie broni, jednak mnie łączy się to z inną teorią. Po przejściu trudnych czasów ma nastać Złoty Wiek, a po nim ostateczna bitwa – ale to już inny wątek. No dobrze, ale jedna przepowiednia wiosny nie czyni, więc czekałem na ciąg dalszy. W między czasie dotarły do mnie tematy “Polska od morza do morza” (chociaż myślę, że chodzi o Słowiańszczyznę) i takie tam. Później zupełnym nie-przypadkiem natrafiłem na kilka wypowiedzi Braun o tym, że elity żydowskie budują w Polsce bunkry (np. lotnisko pomiędzy Łodzią a Warszawą) i przenoszą tam swoje aktywa i kadry. Znawca masonerii, autor wielu książek poświęconych im oraz ich knowaniom, dr Krajski twierdzi, że masoneria rzeczywiście przenosi się teraz na tereny Słowian (Polska, Ukraina) gdyż stanie się coś w ciągu 3-6 lat, a ludzie na tych ziemiach się uratują. To może tłumaczyć zamieszanie na Ukrainie (próby przeniesienia tam ludności Izraela, może po “wypadku” atomowym na bliskim wschodzie) – czyżby konflikt sił masońskich (jak w USA starcie Clinton-Trump), a może walka masonów z ich przeciwnikami? Jest też kwestia zwiększającej się aktywności Słońca, która przypada na podobny okres, a mamią nas, że to jakieś “globalne ocieplenie” spowodowane działalnością człowieka. Ostatnim elementem układanki wydaje się być temat przebiegunowania Ziemi, lub innego cyklicznego zdarzenia, które ma zagnać ludzi szukających schronienia w podziemia. Bieguny ziemi cały czas się przemieszczają i rejestracja ich przemieszczania była publikowana jeszcze do 2014 roku. Obecnie do takich oficjalnych informacji nie można dotrzeć (podobno bieguny oprócz przemieszczania, zbliżają się do siebie z jednej strony Ziemi co przeczyłoby klasycznej teorii jej budowy), jednak rzeczywiste położenie biegunów magnetycznych można wyznaczyć zwyczajną busolą. Apogeum ma nastąpić około roku 2021-23, więc mamy jeszcze troszkę czasu aby te teorie potwierdzić, bądź obalić. Jeśli z tymi zdarzeniami będzie wiązało się osłabienie pola magnetycznego Ziemi to wiatr słoneczny może zniszczyć całą elektronikę, więc wszystko co jest na niej oparte przestanie działać. Nie będzie telekomunikacji, obecne samochody staną się bezużyteczne, kuchenki indukcyjne, oświetlenie LED, czy piece z procesorami przestaną działać – może warto wziąć kredyt (bo elektroniczny pieniądz również zniknie) i zaopatrzyć się w tradycyjne urządzenia bez układów scalonych. Kolejnymi poszlakami jest zamilczanie tematu tuneli, a nawet całych podziemnych peronów kolejowych na dolnym Śląsku, które mają sięgać do Berlina. Są tam też silosy na rakiety nuklearne, a te informacje mam z pierwszej ręki, od osoby, która zajmowała się przeprojektowaniem włazów na nich. Masoni od lat prowadzą depopulację to przez wojny to przez inne metody, więc zapewne mają już plan jak wykorzystać czas takiego kataklizmu, aby nas jeszcze dobić. Proponuję uzbroić się nie tylko w cierpliwość, bo kto wie jacy ludzie zostaną na nas nasłani i jakimi narzędziami przymusu będą dysponować. Nie piszę tego aby wzbudzić strach, czy panikę, bo musimy pamiętać że plan naszego istnienia jest doskonały, oparty na wolnej woli, więc kto chce wskazówki na cięższe czasy niech zacznie zwracać się do swojego Anioła Stróża i innych bytów Światła (jeśli jeszcze tego nie robi) i wierzy, że będzie dobrze.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s