[Wiadomości] Wszystkie Holokausty

O korzeniach wpływów, pobłażaniu sprawcom krzywdy i innych spiskach. Na początek II Wojna Światowa, o agresorach, ofiarach, czyli kto kogo zgładzał, a kto gra w ciuciu babkę.

Zacznijmy od prześledzenia pochodzenia Adolfa Hitlera. Jego ojcem był Alois Hitler, urodzony jako Alois Schicklgruber, nieślubny syn Marii Anny Schicklgruber i prawdopodobnie Johanna Georga Hüttler (Hütler lub Hiedler, zależnie od pisowni). Jednak w metryce, w miejscu na nazwisko ojca, wpisu dokonano kilkadziesiąt lat później (jak podaje Ian Kershaw w „Hitler. 1889-1936. Hubris”). Dane na ten temat zostały umieszczone w notatce służbowej Hansjurgena Koehlera, oficera Gestapo, który w dopisku do notatki zapisał (Raport dla Dollfußa w naszych szeregach) spowodował takie spustoszenie, jak żadne akta na świecie nigdy wcześniej. Być może ojcem Aloisa był młodszy brat J. G. Hiedlera, Johann Nepomuk Hüttler, który wychowywał Aloisa po śmierci matki, bądź pochodzący z żydowskiej rodziny Leopold Frankenberg (według relacji Hansa Franka, za Ian Kershaw). To nie koniec niejasności związanych z ojcostwem Aloisa, gdyż Maria Schicklgruber zaszła w ciążę gdy pracowała u barona Salomon Mayer von Rothschild (źródła: David Lewis „Człowiek, który stworzył Hitlera”, Franz Jetzinger „Hitler Youth”, Ferdinand Lundberg „America’s 60 Richest Families”, Walter C. Langer „The Mind of Adolf Hitler”), bankiera i założyciela wiedeńskiego oddziału banku rodziny Rothschildów.

Wiki-1

Wiki-2

Matka Adolfa, Klara Hitler, była trzecią żoną Aloisa. Po śmierci pierwszej żony, Aloisy ożenił się ze swoją kochanką, z którą od dawna romansował i z którą miał już nieślubne dziecko. W 5 miesięcy po śmierci drugiej żony, poślubił Klarę, swoją służącą, która wtedy również była już w ciąży. Na dodatek, oboje byliby kuzynostwem drugiego stopnia, gdyby prawdą było domniemane ojcostwo Aloisego (dziadek Klary od strony jej matki Johann Nepomuk Hüttler był bratem Johanna Georga Hiedlera).

Dalej mamy żonę Hitlera, Ewę Braun, której żydowskiego pochodzenia dowiodły testy DNA (materiał z włosów zebranych z jej szczotki) przeprowadzone po wojnie. Odtajnione zostały też dokumenty CIA, które wiedziało, ze Hitler ukrywał się po wojnie w Kolumbii.

Rozwijając wątek postawy elit żydowskich podczas II Wojny Światowej należy wspomnieć historię statku MS St. Louis, z 937 żydowskimi uchodźcami z III Rzeszy szukającymi schronienia w portach USA, który został zawrócony do Europy, gdzie większość jego pasażerów została zamordowana. Towarzystwa amerykańskich Żydów nie wstawiły się za tamtymi Żydami. Raporty Jana Karskiego i Witolda Pileckiego dały aliantom wiedzę o przeprowadzanej przez Niemców zagładzie w obozach koncentracyjnych, jednak zarówno Anglia jak i USA odrzuciły pomysł chociażby zbombardowania linii kolejowych prowadzących do obozów. Teraz mamy sprawę roszczeń środowisk żydowskich z USA o odzyskanie mienia utraconego przez Żydów w czasie II Wojny Światowej w Polsce. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby o odzyskanie utraconego majątku ubiegała się osoba pokrzywdzona lub jej rodzina, jednak Żydzi roszczą sobie prawo, że nawet w wypadku braku spadkobierców, taki majątek ma przejść na „naród żydowski”, mimo iż tamci Żydzi byli narodowości polskiej. W żadnym innym państwie nie obowiązuje tak rasistowskie prawo, a ogólnie przyjętym porządkiem jest, że mienie bez-spadkowe przechodzi na skarb danego państwa. Amerykańscy Żydzi wycenili (nie podając na jakiej podstawie) to odszkodowanie na wartość 65 miliardów dolarów (ok. 240 miliardów złotych). Aby uzmysłowić sobie ogrom tej sumy, można ją przedstawić, że jeśli Polska wypłacałaby 1 milion złotych dziennie, to taka spłata zajęłaby ponad 657 lat. W maju 2018 roku rząd USA zatwierdził ustawę nadającą amerykańskim Żydom prawo ubiegania się o bez-spadkowe żydowskie mienie (nie wiadomo, czy np. Indianie również mogliby z takiego prawa skorzystać i odzyskać mienie swoich przodków, zrabowane przez rząd USA) utracone podczas II Wojny Światowej (oraz prawo nacisku i sankcji na rządy, które nie będą się do niego stosować). Tak, tym samym Żydom, którzy nie kiwnęli palcem gdy ich bracia i siostry w wierze błagali o ratunek u wybrzeży USA i zostali odesłani na śmierć. Czy widać już dokąd prowadzi nas trop? Czyżby pewne środowiska zaaranżowały wojnę aby wymordować inteligencję krajów pod przyszłe kolonie (ziemie Słowian) oraz zrobiły ze swojego narodu główną ofiarę tejże wojny (najpierw przez zagładę biednych, pospolitych Żydów – wtedy obywateli innych krajów, których pośmiertnie adoptowali poprzez stworzenie państwa Izrael w 1948 roku i zaliczenie każdego Żyda w grono jego obywateli, bez pytania o zgodę), dzięki czemu mogą rościć sobie prawa do „odszkodowań”? Dla jasności sprawy wypada po prostu używać określenia „masoneria”, aby odróżnić sprawiedliwych Żydów, głównie Chasydów (nazywanych przez masonów motłochem i to oni stanowili 99% poddanych zagładzie), od ich katów, masonów (chociaż to szersze pojęcie i należy rozumieć przez nie ludzi, którzy świadomie krzywdzą innych dla osiągnięcia osobistych korzyści, potrafią poświęcić nawet życie własnych dzieci).

Prawdziwą wisienką na torcie teorii spisku elit żydowskich jest historia zwierzchnika ortodoksyjnej wspólnoty żydowskiej „Chabad-Lubawicz”, Josepha Isaaca Schneersohna, opisana przez Ireneusza Lisiaka w książce „Zakłamany Holokaust”:

Schneersohn w chwili wybuchu wojny znajdował się w Warszawie. Wskutek nacisków wpływowych środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych zorganizowano misterną akcję przerzutu rabina z okupowanej Warszawy do Ameryki. To co wydawało się niemożliwe, udało się, i to przy pomocy admirała Wilhelma Canarisa, szefa Abwery, i majora Ernsta Blocha, z pochodzenia Żyda (według przerażającej nomenklatury hitlerowskiej „aryzowanego za zasługi dla Niemiec Mischlinga, czyli mieszańca żydowsko-niemieckiego”), również działającego w Abwerze. 19 marca 1940 r. rabin Schneersohn po ryzykownej podróży z Warszawy przez Rygę i Sztokholm został powitany w Nowym Jorku. Rigg napisał o rabinie: „Mimo iż dziękował za uratowanie siebie, nie pomagał innym. Zamiast tego rabin chodził do polityków, którzy mu pomogli, i prosił o ocalenie swojej biblioteki składającej się z 40 tysięcy książek”. Jak podaje dalej Rigg, po wielu usilnych zabiegach udało się rabinowi wydostać cały księgozbiór z okupowanej Warszawy! Tej samej Warszawy, w której w tym czasie Niemcy utworzyli getto dla pół miliona Żydów, w straszliwej większości skazanych przez Niemców na zagładę.

Nadmieńmy, że obecnie „Chabad-Lubawicz” spotyka się z czołowymi politykami rządu warszawskiego, zwłaszcza w okolicznościach uchwalania ważnych ustaw dla Polski. Ciekawym motywem jest blokowanie śledztwa w Jedwabnem (przerwane w 2001 roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, Lecha Kaczyńskiego, po tym jak zaczęto znajdować niemieckie łuski w ciałach ofiar), za którego wznowieniem podpisało się 70 000 obywateli (inicjatywa dr Ewy Kurek), jednak niejaki Jonny Daniels podsumował, że ekshumacje nie zostaną wznowione choćby i zebrała 40 milionów – wygląda na to, że wie co mówi, bo zna się z Kaczyńskim, Dudą, Morawieckim, Trumpem i jest członkiem Knesetu. Wracając do pojęcia masonerii, czyli ludzi ogarniętych pychą, jednoczących się w celu zaspokajania własnego ego kosztem innych, to nie ograniczają się oni wyłącznie do kręgów arystokracji żydowskiej, bo z racji swojej spiskowej natury (muszą kłamać o swoich pragnieniach i zamiarach, bo gdyby mówili prawdę większość ludzi nie tylko nie powierzyłaby im władzy, ale sprzeciwiła i przepędziła, może ukarała) są to ludzie działający pod płaszczem różnorakich poglądów (zło nie mogłoby rozprzestrzeniać się bez pomocy dobra). Rewolucja Lutra była jedną z wielu przewrotów zorganizowanych przez masonów (w celu rozbicia Kościoła, który pomijając jego często kontrolowane przez masonów władze, ma na celu rozpowszechnianie miłości, więc krzyżuje niewolnicze plany masonów), więc i zwierzchnicy protestanccy należą lub wykonują ich polecenia. Tutaj znowu pewne wątki można połączyć i partia Hitlera uzyskała poparcie w gminach o większości właśnie protestantów (w gminach katolickich było dokładnie odwrotnie).

Ale to jeszcze nie koniec. Okazuje się, że budynki, które przedstawia się odwiedzającym Auschwitz jako komory gazowe zostały postawione dopiero po wojnie. Natomiast obóz zagłady, w którym takie komory rzeczywiście działały i były przeznaczone do zagłady głównie Słowian, KL Warschau (szacunki podają 200 tysięcy ofiar), został najpierw przez władze sowieckie, a później polskojęzyczne, zrównany z ziemią. Liczby zabitych Żydów również konsekwentnie zostają zmniejszane, w 1945 roku twierdzono, że w samym tylko Auschwitz zginęły 4 miliony Żydów, w latach 90-tych liczba ta spadła do 1 miliona, a obecnie i te szacunki budzą wątpliwości. Przypomnijmy, że Polska od wieków była najbardziej przyjaznym Żydom krajem Europy, więc liczba Żydów narodowości polskiej była znacząca.

Lisiak w swojej książce podaje więcej przykładów na potwierdzenie tezy zagłady Słowian i dobrych Żydów, przygotowanej i kierowanej przez masonów. Żydowska policja wyłapująca prostych Żydów by dostarczać ich do Gestapo, żydowskie władze getta skazujące dzieci na śmierć, albo żydowscy łapaczach Żydów. Oto jeden z fragmentów:

Nie można zapomnieć o żydowskich współpracownikach gestapo, tzw. łapaczach Żydów. W samym Berlinie „działało” 15-20 „łapaczy”, a najbardziej skuteczni byli Stella Goldschlag i Günther Abrahamson. Stella tygodniowo dostarczała do gestapo od 30 do 60 ukrywających się Żydów, a za każdego otrzymywała do 200 RM.

Lisiak podaje przykłady Żydów w kadrach kierowniczych wojska i administracji III Rzeszy. SS-Obersturmfuhrer Fritz Scherwitz (prawdziwe nazwisko Elke Sirewitz), komendant obozu koncentracyjnego w Lencie, k. Rygi – osobiście zamordował 200 Żydów, a także gwałcił Żydówki. Dalej mamy marszałka Milcha w Wermachcie, gen. Richard Metz, Falkenberg, Maltzahn, Lennert, dr Hans Epinger, poprzez oficerów, podoficerów, na szeregowcach kończąc. W armii Hitlera było ich około 150 tysięcy, czyli ok. 20-25% populacji wszystkich Żydów, którzy przed wojną byli obywatelami III Rzeszy. Część ukrywanych przez Polaków Żydów, po wojnie, „odpłacała” im się donosami do NKWD (wydawali żołnierzy AK, wskazywali składowaną przez nich broń), dzięki czemu przejmowali ich majątki lub wkupywali się w szeregi nowo tworzącego się reżimu w Polsce. Lisiak opisuje również nadreprezentację Żydów w szeregach NKWD i UB po wojnie. Gdy polscy szmalcownicy stanowili zaledwie 0,1% ówczesnego społeczeństwa i był to margines społeczny, u Żydów, za czerpanie zysków z zagłady brały się elity. Tylko w Polsce nie występowały ochotnicze oddziały Waffen-SS, podczas gdy w zachodniej Europie zgłaszały się dziesiątki, a nawet setki tysięcy obywateli. Gdy Kościół katolicki ukrywał w klasztorach Żydów, uczył ich „Ojcze Nasz”, bo Niemcy zaczęli sprawdzać wiarygodność, ortodoksyjni Żydzi atakowali i znęcali się w gettach nad Żydami, którzy przeszli na katolicyzm do tego stopnia, że niemieccy żołnierze musieli interweniować w obronie tych drugich. Mamy szereg udokumentowanych mordów żydowskich band na Polakach we wsiach Brzostowica Mała, Naliboki (nota bene zakłamane bohaterstwo zbrodniczego oddziału Bielskich zostało ukazane w filmie „Opór„), Koniuchy, Drzewicy. Mamy ciekawą historię Abrama Taubera, który osobiście zabił 4 żołnierzy AK, którzy ukrywali go przez Niemcami.

Posługiwanie się manipulacją można prześledzić na podstawie historii rodziny Ulmów. Dali oni schronienie ośmiorgu Żydom. Najprawdopodobniej doniósł na nich polski zdrajca, granatowy policjant, Włodzimierz Leś. Rankiem 24 marca 1944 roku przed ich dom przybyło pięciu niemieckich żandarmów i kilku granatowych policjantów (wśród nich Leś). Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci. Pewne media używają tego przykładu, aby przekonywać, że kolaboracja Polaków z Niemcami była na porządku dziennym. Specjalnie pomijają fakt, że już 10 września 1944 roku, niedługo po wkroczeniu wojsk sowieckich, polskie podziemie wykonało na Lesiu wyrok śmierci.

Teraz trochę o metodach Grossa. Znajdujemy u Grossa następujący opis wstrząsającej śmierci dwóch Żydówek: „Tego samego dnia zaobserwowałem straszliwy obraz: Kubrzańska Chaja, 28 lat, i Binsztajn Basia, 26 lat, obie z niemowlętami na rękach, widząc, co się dzieje, poszły nad sadzawkę, woląc raczej utopić się wraz z dziećmi, aniżeli wpaść w ręce bandytów. Wrzuciły one dzieci do wody i własnymi rękami utopiły, później skoczyła Binsztajn Basia, która poszła od razu na dno, podczas gdy Kubrzańska Chaja męczyła się przez kilka godzin. Zebrani chuligani zrobili z tego widowisko, radzili jej, aby się położyła twarzą do wody, a wtedy się szybciej utopi. Ta widząc, że dzieci już utonęły rzuciła się energiczniej do wody i tam znalazła śmierć”. Jednak ta sama straszna historia jest w księdze pamiątkowej jedwabieńskich Żydów (którą Gross zna) w całkowicie odmienny sposób opisana przez Żydówkę Ryvkę Fogel, bezpośredniego świadka tragedii. Pisze ona: „Siostry – żona Avrachama Kubrzańskiego i żona Saula Binsztajna, których mężowie odeszli razem z Rosjanami, po przejściu okropnej kary z rąk niemieckich zdecydowały zakończyć życie swoje i swych dzieci. Zamieniły się dziećmi między sobą i razem skoczyły do głębokiej wody. Nie-żydzi stojący w pobliżu wydostali je, lecz one skoczyły jeszcze raz i utonęły”. Wersja, którą zamieścił Gross pochodzi od Szmula Wasersztajna. Prof. Tomasz Strzembosz wykazał, że Wasersztajn jest niewiarygodny bo przedstawił relacje wzajemnie ze sobą sprzeczne. Na takich to źródłach i na takich metodach oparta jest pisanina Grossa. „Polacy pomagali” zmienia się u Grossa w „Polacy pomagali się topić”. Na jaw wychodzi wiele zmyślonych przez Żydów historii. Pamiętniki Anny Frank, gdzie najpierw zarzucanie im braku autentyczności określano jako teorię spiskową, a później jako współautora dodano jej ojca.

Jedwabne.jpg

Można poczytać o zbrodniach hitlerowskich na Żydach zbiegłych z gett i związanych z pomocą im konsekwencjach. Przypomnijmy, że za pomoc Żydom w innych krajach groziła jedynie grzywna, podczas gdy Polacy skazywani byli za to na śmierć. Prawdopodobnie z dwóch powodów: pomagaliśmy na ogromną skalę oraz dlatego, że chciano zgładzić nas w jak największej ilości, zwłaszcza tych wykazujących się chęcią pomocy innym (w samej tylko mojej rodzinie mam kilka przypadków zamordowania w obozie za pomoc Żydom).

1.jpg

Mamy mnóstwo artykułów i filmów o Żegocie, która uratowała 50 tysięcy Żydów.

3.jpg

Polski Holokaust, rzeź Woli i Ochoty i ogólnie Powstanie Warszawskie, w którym zginęło ponad 200 tysięcy Polaków (i dla porównania 2 tysiące żołnierzy niemieckich).

https://m.salon24.pl/435c626949ba62210998ea67acd4d009,750,0,0,0.jpg

Świetny artykuł o tym jak Hitler doszedł do władzy tylko i wyłącznie dzięki osobom, które uważamy za wielkie znamienitości tego świata jak Rockefeller, Ford, DuPont, czy koncerny wchodzące w skład IG Farben, czyli np. wspaniała spółka Bayer. Korporacje, ktore wzbogacily sie na IIWS są teraz najwiekszymi koncernami – Bayer (po przejęciu Monsanto, które było odpowiedzialne za produkcję agent orange, później rakotwórczego Roundup, co przestało być teorią spiskową dopiero po tej fuzji – prawdopodobnie była to zagrywka masonerii rytu szkockiego, czyli byłego właściciela Monsanto, przeciwko rytowi francuskiemu, czyli nowemu właścicielowi Monsanto), BMW, VW, Siemens, Bosch, GE. Można się tylko domyślać jak świat wyglądałby bez nich, chociaż skoro takie działania nie przeszkadzają w działaniu tych korporacji to nie dziwmy się, że obecnie wykorzystuje się do pracy dzieci i nie zwraca uwagi na ich umieralność. Po wojnie Izrael udzielał schronienia zbrodniarzom jak Salomon Morel, a Niemcy nagradzali ludzi jak Heinz Reinefarth, czyli kat Warszawy, a później burmistrz miasta Westerland na wyspie Sylt i poseł do Landtagu. Również obecnie Izrael pokazuje, że nie ma problemów z używaniem hitlerowskich metod.

Kontynuując wątek marszu masonerii przez instytucje, kolejną postacią zasługującą na uwagę, ze względu na podejrzane pochodzenie oraz wpływ na losy wielu istnień, jest Haima Goldmana vel Władimir Uljanow vel Lenin. Nicholas V. Feodoroff w „Soviet Communists and Russian history” na stronie 30 pisze:

Lenin urodził  się 10 lutego 1870 roku we wiosce koło Odessy. Jego rodzicami byli Ilka Srul Goldman, a jego żoną Sofia Goldman. Ich syn został nazwany Haim Goldman. Jego ojciec był krawcem, a matka kapeluszniczką. Podczas panowania cara Alexandra III, rodzina Goldmanów została przyłapana na kontrabandzie i została zesłana na syberyjską kolonię w 1877 roku. Haim miał wtedy 7 lat. Jednym ze strażników pociągu był Kałmuk, który miał krewnego, Ilję Uljanowa. Polubił Haima  i zapytał jego rodziców czy mu go oddadzą. Uljanow stracił niedawno swojego syna i był samotnym człowiekiem. Uljanow żył w mieście Symbirsk. Uljanow później legalnie adoptował Haima i nadał mu imię Władimir Iljicz (adoptowany ojciec, Ilja) Uljanow.

W dalszej części książki, autor wspomina specyficzny akcent Lenina (strona do uzupełnienia), a także wątek jego transportu do Rosji na rewolucję w zapieczętowanym wagonie z duża sumą niemieckich pieniędzy (tak samo dostarczono do Polski Piłsudskiego, najprawdopodobniej prowadził ich nawet ten sam pruski agent).

Masoni (czyli głównie elity żydowskie – chazarskie) już w 1478 roku mieli proces o zabójstwo rytualne dziecka i usunięcie jego krwi, którą później używali do innych rytuałów oraz jako dodatek do paschalnego chleba (macy). W Polsce, od XVI do XVIII wieku miało miejsce 89 oskarżeń i procesów dotyczących mordów rytualnych popełnianych przez tych Żydów. Ostatnie takie morderstwo w Polsce odnotowano w 1945 roku, jednak komunistyczne władze zwolniły podejrzanych, mimo znalezienia dowodów rzeczowych w ich domu. Można rozwijać wątek mordów rytualnych dzieci (choć nie tylko) jeszcze długo. Były basista Scorpions opowiada, że bywał na przyjęciach gdzie ludzie płacili grubą kasę żeby zobaczyć jak ktoś zostaje zabity. Są też sprawy wydawania dzieci przez sądy za granicę, pedofilom, czy „słynna” Pizza Gate (kolejne poszlaki z polski i z zagranicy, jak niby żarty z rytualnego zabójstwa w CERN, czy oskarżenia na protestancki kościół w Hampstead, UK).

Dlaczego więc Holokaust miałby się tyczyć tylko narodu żydowskiego, skoro inne nacje poddawane były nawet większym prześladowaniom i zagładom z racji swojej narodowości, czy innych charakteryzujących ich cech? Katyń, Wołyń, zbrodnia na Morzu Białym, eksterminacja 200 000 polskich obywateli ZSRR w 1937 z rozkazu Stalina nr 00485, czy cofając się dalej, do rozbiorów Polski (w czasie których masowo niszczono polską historię, by osłabić tożsamość narodową, czego skutki odczuwamy dziś). Oczywiście nie tylko Słowian poddawano eksterminacji, bo zagłady dokonywano na ogromnej ilości nacji, jak chociażby Ormianie, Indianie (od Kolumba po rządy USA), Hindusi, Chińczycy, mieszkańcy bliskiego wschodu i Afryki (król Leopold II), czystki w Wietnamie, bombardowania ludności cywilnej przez oś Izrael-USA-Niemcy-UK-Francja, obecnie dokonywana zagłada Jemeńczyków, i wiele, wiele innych ofiar.

2

Najbliższa przyszłość

Od pewnego czasu docierają do mnie informacje, które według mnie składają się w jedną całość. Zaczęło się dość mistycznie, bo od przepowiedni osoby, która podaje się za wnuczkę słowiańskiej wiedźmy. W artykule „Granat etniczny” przedstawia to co przekazała jej babka. W jednej przepowiedni mówi, że niedługo nadejdzie czas kiedy będzie konieczne schowanie się pod ziemią, przy zbiorniku wodnym. Znakiem oznajmiającym ten czas mają być gromady ptaków stadnie siadające na ziemi (wszystkie muszą siadać na ziemi, będą wyglądały jak chore i w bezruchu). Wtedy mamy godzinę czasu na ukrycie się, a Ci, którzy się nie schronią zaczną umierać. Ona twierdzi, że będzie to działanie broni, jednak mnie łączy się to z inną teorią. Po przejściu trudnych czasów ma nastać Złoty Wiek, a po nim ostateczna bitwa – ale to już inny wątek. No dobrze, ale jedna przepowiednia wiosny nie czyni, więc czekałem na ciąg dalszy. W międzyczasie dotarły do mnie tematy „iskra z Polski”, czy „Polska od morza do morza” (chociaż może chodzi Słowiańszczyznę). Później zupełnym nie-przypadkiem natrafiłem na kilka wypowiedzi Braun o tym, że „elity” budują w Polsce bunkry (np. lotnisko pomiędzy Łodzią a Warszawą) i przenoszą tam swoje aktywa i kadry. Znawca masonerii, autor wielu książek poświęconych im oraz ich knowaniom, dr Krajski twierdzi, że masoneria rzeczywiście przenosi się teraz na tereny Słowian (Polska, Ukraina) gdyż stanie się coś w ciągu 3-6 lat, a ludzie na tych ziemiach się uratują. To może tłumaczyć zamieszanie na Ukrainie (próby przeniesienia tam ludności Izraela, może po „wypadku” atomowym na bliskim wschodzie) – czyżby konflikt sił masońskich (jak w USA starcie Clinton-Trump), a może walka masonów z ich przeciwnikami? Pychy oczywiście nie da się zaspokoić, domaga się ona coraz więcej doczesnego posiadania, a skoro jeszcze czas goni, to wybory 2019 mogą być planem na kolejny haracz od Polaków. Ustawa S447 bezpodstawnych uroszczeń jest już gotowa, ale kwota jest zbyt wysoka, aby można ją było pobrać po cichu. Podobno PiS podejmuje już kroki w kierunku jej realizacji, ale po jawnej wypłacie wyborcy by ich zlinczowali, więc znowu trzeba zamącić. Rząd zakupił niedawno kilkaset ton złota, co z uwagi na nadchodzący krach finansowy wydaje się być bardzo dobrym ruchem (cena już znacznie poszła w górę), ale skoro zrobił to PiS to musi to mieć podtekst. Kaczyński ma niedługo odejść z powodu poważnej choroby i wtedy PiS ma się rozpaść, co spowoduje wygraną PO na jesieni. PO może wtedy oznajmić, że następuje realizacja S447 zgodnie z ustaleniami PiS i nasze złoto, które zdeponowane jest w Anglii, tamci przekażą USraelowi. PiS będzie się wypierał, więc pytanie co zrobią wtedy Polacy – odkryją spisek i zaczną działać, czy zwrócą się w nienawiści przeciwko sobie. Być może na wypadek pozornej pobudki obywateli przygotowana została Konfederacja, która zostanie przedstawiona jako panaceum na zdradę, dojdzie do władzy po rozwiązaniu rządu i dopnie masoński plan przy użyciu okupacyjnych wojsk i ustawy 1066. Jest też kwestia zwiększającej się aktywności Słońca, która przypada na podobny okres, a mamią nas, że to jakieś „globalne ocieplenie” spowodowane działalnością człowieka. Ostatnim elementem układanki wydaje się być temat przebiegunowania Ziemi, lub innego cyklicznego zdarzenia, które ma zagnać ludzi szukających schronienia w podziemiach. Bieguny ziemi cały czas się przemieszczają i rejestracja ich przemieszczania była publikowana jeszcze do 2014 roku. Obecnie do takich oficjalnych informacji nie można dotrzeć (podobno bieguny oprócz przemieszczania, zbliżają się do siebie z jednej strony Ziemi co przeczyłoby klasycznej teorii jej budowy), jednak rzeczywiste położenie biegunów magnetycznych można wyznaczyć zwyczajną busolą. Apogeum ma nastąpić około roku 2022-24, więc mamy jeszcze troszkę czasu aby te teorie potwierdzić, bądź obalić. Jeśli z tymi zdarzeniami będzie wiązało się osłabienie pola magnetycznego Ziemi to wiatr słoneczny może zniszczyć całą elektronikę, więc wszystko co jest na niej oparte przestanie działać. Nie będzie telekomunikacji, obecne samochody staną się bezużyteczne, kuchenki indukcyjne, oświetlenie LED, czy piece z procesorami przestaną działać – może warto wziąć kredyt (bo elektroniczny pieniądz również zniknie) i zaopatrzyć się w tradycyjne urządzenia bez układów scalonych. Kolejnymi poszlakami jest zamilczanie tematu tuneli, które mają rozciągać się od Szkocji po Turcję. We Wrocławiu są też silosy na rakiety nuklearne, a te informacje mam z pierwszej ręki, od osoby, która zajmowała się przeprojektowaniem włazów na nich. Masoni od lat prowadzą depopulację to przez wojny to przez inne metody, więc zapewne mają już plan jak wykorzystać czas takiego kataklizmu, aby nas jeszcze dobić. Proponuję uzbroić się nie tylko w cierpliwość, bo kto wie jacy ludzie zostaną na nas nasłani i jakimi narzędziami przymusu będą dysponować. Nie piszę tego aby wzbudzić strach, czy panikę, bo musimy pamiętać że plan naszego istnienia jest doskonały, oparty na wolnej woli, więc kto chce wskazówki na cięższe czasy niech zacznie zwracać się do swojego Anioła Stróża i innych bytów Światła (jeśli jeszcze tego nie robi) i wierzy, że będzie dobrze, bo nie ma tego złego!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s