[Wiadomości] Szczepionki

Skuteczność szczepień

Po wielu docierających do mnie wiadomościach na temat nieprawdziwości twierdzenia, że wprowadzenie szczepionek zmniejszyło umieralność na choroby przeciwko, którym były stosowane (a w pewnych przypadkach całkowicie wyeliminowało te choroby), postanowiłem sam przyjrzeć się sprawie. Głosy sprzeczne z poglądami głównego nurtu wyrazili dr Jerzy Jaśkowski, prof. Maria Majewska, Stowarzyszenie STOP NOP i wielu innych. W internecie szybko natrafić można na strony tzw. „anty-szczepionkowców” (określających się też jako „za dobrowolnym wyborem szczepień”, albo „za jawnością o skutkach szczepień”), a tam na wykresy (poniżej) przeczące tezie o zbawiennym wpływie szczepionek na ludzką populację (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), jednak nie zawsze podawane są tam źródła przedstawianych danych.

Aby być możliwe jak najbardziej obiektywnym postanowiłem sięgnąć do oficjalnych źródeł urzędowych i uniwersyteckich. Statystyki dotyczące odleglejszej przeszłości (od końca XIX do końca XX wieku) udało mi się znaleźć dla chorób i szczepień z Wielkiej Brytanii (Anglia i Walia) oraz USA (chociaż dostępne są i dla Niemiec). Z Polski przedstawię porównanie wyszczepialności i zapadalności na pneumokoki z ostatnich 15 lat. Przymus tego szczepienia obejmuje dzieci urodzone po 1 stycznia 2017 roku. Daty wprowadzenia szczepionek w UK i USA zestawione są w tabeli poniższej.

Choroba Wprowadzenie szczepionki
UK USA
smallpox (ospa) 1853 1800-1900?
diphtheria (błonica) 1940 1920
whooping cough – pertussis (krztusiec) 1950 1940
tuberculosis (gruźlica) 1953 brak szeroko stosowanej szczepionki
poliomyelitis (polio) 1955 1942-55?
measles (odra) 1968 1963
typhoid/enteric fever (dur brzuszny) brak szeroko stosowanej szczepionki brak szeroko stosowanej szczepionki
pneumonia (zapalenie płuc) brak szeroko stosowanej szczepionki brak szeroko stosowanej szczepionki
bronchitis (zapalenie oskrzeli) brak szeroko stosowanej szczepionki brak szeroko stosowanej szczepionki
diarrhoea (biegunka) nie ma szczepionki nie ma szczepionki
enteritis (zapalenie jelit) nie ma szczepionki nie ma szczepionki
dysentery (dyzenteria) nie ma szczepionki nie ma szczepionki
scarlet fever (płonica) nie ma szczepionki nie ma szczepionki
typhus (tyfus) nie ma szczepionki nie ma szczepionki
cholera brak szeroko stosowanej szczepionki brak szeroko stosowanej szczepionki

Pierwszy wykres, umieralności na gruźlicę w Anglii i Walii w latach 1901-2000 (z podziałem na grupy wiekowe i płeć) obejmuje wprowadzenie powszechnego szczepienia przeciwko tej chorobie (BCG) w 1953 roku. Dane z Biura Statystyk Narodowych – największy, niezależny urząd statystyczny w Wielkiej Brytanii, uznawany za narodowy instytut statystyczny, przeprowadzający także spis ludności w Anglii i Walii co 10 lat. Pokazuje on, że trend wykresu był spadkowy dużo wcześniej i szczepienia nie poprawiły jego nachylenia – nie pomogły w walce z chorobą.

A.png

Kolejne wykresy prezentują umieralność i zapadalność dzieci na infekcje, udostępnione przez Archives of Disease in Childhood, oficjalne czasopismo związku pediatrów w Wielkiej Brytanii (Royal College of Paediatrics and Child Health).

Następny dokument przedstawia dane na temat spadku umieralności w XIX-wiecznych angielskich miastach, zebrane przez uniwersytet w Durham.

Poniższy zbiór wykresów dotyczy umieralności w USA, opublikowany przez Narodowe Centrum Informacji Biotechnologicznej, które jest częścią Narodowej Biblioteki Medycznej USA, gałęzi Narodowego Instytutu Zdrowia.

Na koniec statystyki dotyczące pneumokoków w Polsce za Państwowym Zakładem Higieny (PZH), czyli Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego oraz Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnej Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN).

PZH KOROUN
Lata Zaszczepionych Chorych Chorych Status
2018 Brak danych 1315 Brak danych PRZYMUSOWA
2017 215945 1182 870 PRZYMUSOWA
2016 240472 967 699 ZALECANA
2015 211092 979 701 ZALECANA
2014 199362 705 555 ZALECANA
2013 201231 548 474 ZALECANA
2012 190127 441 365 ZALECANA
2011 176648 430 355 ZALECANA
2010 155258 364 298 ZALECANA
2009 148664 274 Brak danych ZALECANA
2008 114413 273 Brak danych ZALECANA
2007 98108 271 Brak danych ZALECANA
2006 25095 214 Brak danych ZALECANA
2005 6658 175 Brak danych
2004 3432 Brak danych Brak danych
2003 3715 Brak danych Brak danych

Pneu-wykres

Oficjalne wytłumaczenie tej zbieżności brzmi, że to nie liczba zakażeń rośnie (wraz z liczbą zaszczepionych), a ich wykrywalność. Spróbujmy poddać tę hipotezę testowi i spójrzmy na analogiczne wykresy, na podstawie tych samych źródeł, tylko dla meningokoków.

Wykres-meni

Dane pokazują tę samą zależność tylko w innym kierunku, czyli ze spadkiem wyszczepialności występowanie choroby spada. Nie wiem jak i czy w ogóle PZH podejmuje się tłumaczenia tego przypadku. Wypowiedziała się natomiast Pani pediatra z 24-letnim stażem, jak to w szpitalu, w którym pracowała przeprowadzono badania wymazów dzieci na obecność pneumokoków. Działo się to w latach 2004-2005, przed wprowadzeniem szczepionek przeciwko pneumokokom, i po upływie 2 lat nie wykryto ani jednego przypadku obecności tej bakterii. W 2018 rok, w jej przychodni, na 15-cioro dzieci zarażonych pneumokokami, 11 było szczepionych (Prevenarem), a czworo nie. Ta Pani doktor została już postawiona przed sądem lekarskim za informowanie ludzi o ryzykach szczepień. Podejrzany wydaje się też fakt, że gdy grupa lekarzy poprosiła Ministerstwo Zdrowia o zgodę na przeprowadzeni badań porównawczych dzieci szczepionych z nieszczepionymi, to otrzymali odpowiedź odmowną. Mogę tylko gdybać, czy nie właśnie dlatego jedyne przypadki krztuśca, pneumokoków i autyzmu z mojego otoczenia dotyczą osób szczepionych.

Szczepionki na bazie abortowanych płodów

W Polsce stosuje się szczepionki uzyskiwane z linii ludzkich komórek zarodkowych. Pierwszą z nich jest linia komórkowa WI-38 uzyskana w Stanach Zjednoczonych w 1964 roku z 12-tygodniowego płodu żeńskiego usuniętego metodą sztucznego poronienia (aborcji dokonano na wniosek rodziców „z przyczyn społecznych”). Obecnie linia ta służy do namnażania wirusa różyczki szczepu RA 27/3 (gdzie R oznacza różyczkę – ang. rubella, A – aborcję, 27 – dwudziesty siódmy abortowany płód z którego pobierano tkankę, 3 – trzecie pobranie tkanki) wchodzącego w skład szczepionek skojarzonych przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR). Szczep ten zawierają 3 preparaty zarejestrowane w Polsce: MMRVax-Pro, Priorix i Priorix Tetra. Drugą linię ludzkich komórek zarodkowych wykorzystywaną do produkcji szczepionek nazwano akronimem MRC-5. Pozyskano ją w 1966 roku w Wielkiej Brytanii z 14-tygodniowego płodu męskiego, którego matkę poddano zabiegowi sztucznego poronienia z powodu choroby psychicznej. Obecnie używa się jej do produkcji wszystkich dostępnych w naszym kraju szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu A: Vaqta, Havrix i Twinrix. Poza tym służy także do produkcji wszystkich szczepionek przeciwko ospie wietrznej (Varilrix, Varivax) oraz jedynej szczepionki przeciwko półpaścowi (Zostavax). Obie linie komórkowe stworzono w latach 60. ubiegłego wieku przy wykorzystaniu zwłok abortowanych płodów. Aborcji nie dokonano bezpośrednio w celu pobrania komórek, lecz lekarze wykorzystali płody uprzednio abortowane z przyczyn pozamedycznych.

Prawomocny wyrok niemieckiego sądu apelacyjnego w sprawie dowodów na istnienie wirusa Odry z dnia 16. lutego 2016 roku

Co wiemy w tajemniczej sprawie zaprzeczania istnienia wirusa Odry przed niemieckimi sądami – oto czego się dowiedziałem. Dr Stefan Lanka, biolog molekularny, ogłosił, że przekaże nagrodę w wysokości € 100 000 temu, kto udowodni pracą naukową istnienie wirusa Odry. Wymogiem było, że praca musi zawierać stwierdzenie wielkości wirusa, ale nie może być ona oparta o modele, czy rysunki (tylko prawdziwe zdjęcie wirusa). Próbę podjął ówczesny student medycyny, David Bardens (obecnie lekarz), który jako dowód przedstawił 6 prac naukowych sprzed kilkudziesięciu lat, na których podstawie stwierdzono istnienie wirusa Odry na świecie. Lanka stwierdził, że prace nie spełniają kryteriów naukowych i odmówił wypłacenia nagrody. Sąd pierwszej instancji nakazał wypłacenia nagrody (był to rok 2015 i rozpisywały się o tym media głównego nurtu). Lanka odwołał się i sąd apelacyjny na podstawie ekspertyzy (która była dostępna już dla sądu pierwszej instancji, a mimo to ten nakazał wypłacenie nagrody) Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Andreas Podbielski (dyrektor instytutu mikrobiologii medycznej, wirusologii i higieny w Rostock) stwierdził w orzeczeniu, punkt 122, cytuję (na podstawie Google translate): >>W rezultacie odwołanie w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne, w każdym przypadku uda się, ponieważ kryterium twierdzenia o udowodnieniu istnienia wirusa Odry poprzez „publikację naukową” nie zostało spełnione przez wnioskodawcę. W związku z tym skarżąca nie podlega żadnym kosztom prawnym.<< Było to spowodowane tym, że np. naukowcy cytowali się nawzajem bez przeprowadzania testów kontrolnych, więc nikt nie miał dowodów, a każdy tylko domysły oraz, że zdjęcia domniemanego wirusa Odry okazały się być zdjęciami rybosomów komórkowych zanieczyszczonych próbek (jeśli dobrze zrozumiałem, bo jestem inżynierem, a nie biologiem), więc nie wiemy jak wygląda wirus ani jaką ma wielkość (nie znalazłem ŻADNEJ wzmianki w mediach głównego nurtu na temat tego wyroku, ani edycji poprzednich, prześmiewczych artykułów o głupiutkim anty-szczepionkowcu). Efektem tego było odzyskanie pieniędzy przez dr Lankę oraz wszystkich kosztów procesowych, którymi obciążony został Bardens. O dziwo sam Prof. Podbieski w późniejszym wywiadzie, który znalazłem w niemieckiej prasie (znowu posłużyłem się Google translate) stwierdził że według niego wirus Odry na pewno istnieje bo są tysiące prac które to udowadniają, a przecież tylu naukowców nie może kłamać. Niestety nie podał on ani jednego przykładu takiej pracy, ani również nie pokusił się aby przedstawić taki niezbity dowód dr Lance i otrzymać 100 000 Euro. Bardens odwołał się jeszcze do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof, BGH), który jednak oddalił wniosek i uznał wyrok sądu apelacyjnego za prawomocny (chociaż nie udało mi się znaleźć oryginału na ich stronie). Wychodzi na to, że szczepionka przeciwko wirusowi Odry opiera się o wiarę, że wirus na pewno istnieje, a nie wiedzę. Co jest tą wiarą w szczepionce Odry (wygląda na to, że najprawdopodobniej mogą to być zabrudzenia z laboratoryjnych próbek)? Dlaczego nikt tego nie wyjaśnia? Dlaczego główny nurt milczy i nikt nie przedstawia dowodów aby zamknąć usta anty-szczepionkowcom? Jak to mówią, gdy nie wiesz o co chodzi to sprawdź kto na tym zyskuje – podążaj tropem pieniądza…

https://brd-schwindel.org/der-bundesgerichtshof-hat-entschieden-wir-haben-den-masern-virus-prozess-endgueltig-gewonnen/

http://anonhq.com/anti-vaxxer-biologist-stefan-lanka-bets-100k-measles-isnt-virus-wins-german-federal-supreme-court/

https://www.sott.net/article/340948-Biologist-wins-Supreme-Court-case-proving-that-the-measles-virus-does-not-exist

Szkodliwość szczepień

200 dziewcząt zabranych do szpitala po szczepieniu przeciwko rakowi szyjki macicy (preparat Gardasil produkcji amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Merc) z objawami od omdleń po odrętwienie/paraliż rąk.

Rząd Samoański wstrzymał program szczepień po tym jak dwójka jednorocznych dzieci zmarło w kilka minut po podaniu im szczepionki MMR (tragedia miała miejsce 6 lipca 2018 roku).

Włoski sąd orzekł, że autyzm chłopca był skutkiem szczepienia. Biegły stwierdził, że chorobę spowodowały zastosowane w szczepionce 6 w 1 (lnfanrix Hexa SK) neurotoksyny – rtęć i aluminium. Inny wyrok, również z Włoch, stwierdza, że przyczyną autyzmu była szczepionka MMR.

Prof. Chris Exley z Uniwersytetu w Keele (Anglia) potwierdził swoimi badaniami związek aluminium w tkankach mózgu z Alzheimer-em i autyzmem. Dostępny jest też zbiór 157 recenzowanych artykułów wskazujących, że szczepionki mogą być powiązane z rozwojem autyzmu.

https://dziecisawazne.pl/masowe-szczepienia-nie-sa-potrzebne-rozmowa-z-prof-maria-dorota-majewska/

http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-medycyna/item/121508-demencja-i-co-z-tym-robic-szczepionki#

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/inzynieria_spoleczna,p1115771151

https://szczepienia.wybudzeni.com/2018/05/12/byli-naukowcy-firmy-merck-wniesli-sprawe-przeciwko-koncernowi-na-podstawie-false-claims/

Bardzo ciekawy artykuł z BBC cytowany w wywiadzie z prof. Majewską, gdzie spadek śmiertelności w regionie objętym programem UNICEF (zawierający wdrażanie szczepień) był mniejszy niż w rejonie bez programu.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8455444.stm

Strona zawiera więcej takich linków.

http://www.vaccineriskawareness.com/Infant-Mortality-Rates-Fall-Where-Immunisation-Rates-Are-Low

Reklama

Jedna myśl na temat “[Wiadomości] Szczepionki

  1. Szczepienia będą forsowane wszelkimi metodami ponieważ ludzi jest za dużo na Ziemi.
    Przy takiej technicyzacji produkcji elitom nie są potrzebne miliardy niewolników które trudniej kontrolować
    wzrasta też stopień ryzyka ich buntu przeciw garstce nawet nie promila ilości elit.
    Szczepionki to jedna z metod depopulacji.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s