Jedna Polska

Narzekamy, że politycy są źli, że ten to nam podniósł podatki, tamten zakazał handlu czymś lub kiedyś, a jeszcze inny służy wrogowi. Zawsze ktoś jest winny, dla każdego inny, bo narzucił nam coś co uważamy za niekorzystne. Tym jest obecnie polityka – zmuszaniem obywateli, więc pełnoprawnych współwłaścicieli kraju, do życia wedle wizji tych, którzy złapali za stery państwa.
Jedną Polskę od reszty partii odróżnia to, że tworzący ją ludzie, mimo iż posiadają zasady, to nie dążą do zmuszania innych by żyli według nich. Dojrzała osoba nie obwinia za otrzymanie możliwości decydowania o własnym losie. W 1Polska jesteśmy przekonani, że Polacy to w większości przyzwoici i odpowiedzialni ludzie, zatem uzgodnienia większości będą właściwe dla powszechnego dobrobytu. Nie istnieje demokracja częściowa, więc uprzywilejowanie kogokolwiek prowadzi do niewolnictwa innych.

Propozycje postulatów do ogólnokrajowego referendum:

 1. Możliwość kandydowania z listy społecznej, na której kolejność ustalona zostanie demokratycznie wewnątrz danego okręgu, a nie narzucona odgórnie.
 2. Każdy kandydat podpisuje kontrakt wyborczy, na którym umieszcza swoje postulaty i zobowiązuje się do ich wypełnienia – dążymy do wprowadzenia odwoływalności posłów, którzy stracili poparcie i odpowiedzialności za podejmowane przez nich działania (umowa cywilno-prawna, że jeśli reprezentant nie spełni obietnic wyborczych to wypłaca odszkodowanie w wysokości, np. 50 zł od każdego wyborcy na dom samotnej matki, sierociniec, albo Monar).
 3. System bezprogowego, wiążącego referendum na życzenie 1% dorosłych obywateli (obecnie ok. 300 000), którego postanowienia muszą zostać wdrożone w przeciągu 6 miesięcy. Referendum musi być ogłaszane i objaśniane w TVP co najmniej na miesiąc przed przeprowadzeniem głosowania.
 4. Jedyny, prosty podatek przychodowym (transakcyjny) w wysokości 0,2% zamiast wielu danin państwowych. Przeciętny Polak płaci ponad 60% w podatkach, małe i średnie przedsiębiorstwo kilkanaście %, a korporacje poniżej 1%. Gdyby zamiast wszystkich istniejących danin (PIT, CIT, VAT, składek społecznych, podatkiem od spadków i darowizn, od umowy sprzedaży, bądź pożyczki, podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych, tonażowym, akcyzami, itd.), wprowadzono jedną prowizję od każdej transakcji w wysokości zaledwie 0,2%, to państwo miałoby takie same wpływy do budżetu co z obecnych, niesprawiedliwych i skomplikowanych podatków. Badania, na których podstawie to wyliczono, dotyczyły jedynie transakcji elektronicznych (jak za pomocą karty kredytowej), więc uogólniając to na każdy wpływ (gotówka, inne środki wymiany) stawka mogłaby być jeszcze niższa. Takie rozwiązanie spowoduje wzrost wynagrodzeń poprzez zmniejszenie kosztów pracy. Obecnie aby pracownik otrzymał 3500 zł na rękę, pracodawca musi ponieść całkowity koszt 5937 zł – 41% zabiera państwo! W Anglii jest to 17% dla £1600 na rękę (co według mnie odpowiada 3500 PLN w Ojczyźnie), ale nawet przy £3500 na rękę państwo zabiera 27%. Po wprowadzeniu podatku transakcyjnego przy wypłacie 3500 zł na rękę, całkowity koszt pracodawcy wynosiłby 3507 zł. Do podatku transakcyjnego nie potrzeba nawet księgowego, więc co najmniej 80% urzędników mogłoby zająć się pożyteczną pracą. Oczywiście ucierpiałyby wyzyski banków i korporacji, które musiałby wtedy odprowadzać taki sam odsetek przychodów co zwykły obywatel, a jakby im jeszcze obciąć dotacje, to polskie spółki miałyby w końcu szansę sprawiedliwie konkurować.
  • Podatkiem nie mogą być obciążane osoby, którym nie wystarcza na życie, więc należy podnieść próg podatkowy do 30000 zł rocznie na rękę oraz odpowiadającą mu stawkę minimalną do kwoty 2500 zł miesięcznie na rękę (30 tysięcy zł / 12 miesięcy = 2500 zł).
 5. Demokratycznie wybierany wymiar sprawiedliwości [ROZWINĄĆ].
 6. Demokratyczny przydział czasu antenowego w mediach publicznych.
 7. Zgłoszenie naruszenia prawa samostanowienia (od zatajenia, oszczerstwa, po znęcanie się, czy zabójstwo) powoduje pojawienie się wpisu w kartotece obywatelskiej (organ otrzymujący zgłoszenie wprowadza opis zdarzenia bez danych personalnych stron) do wglądu wszystkich obywateli (daty wskazują ile czasu upłynęło do rozpatrzenia sprawy). Termin rozprawy musi być podany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Posiedzenia mogą być tajne tylko na wniosek wszystkich dotkniętych stron (w wypadku, gdy którakolwiek ze stron nie bierze udziału – nie mogą zostać utajnione). Poza tym przypadkiem wszystkie posiedzenia są jawne i otwarte dla wszystkich obywateli, którzy zgłosili swój udział. Wyroki w sprawie wraz z pełnym uzasadnieniem, jak również ugody, są zawsze jawne, nieusuwalne i wpisywane przez wymiar sprawiedliwości do kartoteki obywatelskiej (w wypadku wyroku skazującego – wpis powiązany wyłącznie z tożsamością sprawcy, w wypadku uniewinnienia i ugody – pod tożsamościami wszystkich stron). Takie narzędzie ma pełnić rolę ostrzegawczą, np. przed bogatymi zboczeńcami, którzy przekonali swoje ofiary do milczenia (przestrzegać osoby postronne). Żadne złamanie prawa nie ulega przedawnieniu, a zgłaszać występek może nawet ktoś nie będący stroną w zajściu. Wyrządzenie krzywdy lub uśmiercenie, np. w akcie samoobrony, czy przerwania ciąży (gdy czyn nie podlega karze), jak i fakt o samej wiedzy o łamaniu prawa samostanowienia wraz z krokami jeśli jakieś zostały poczynione, aby temu zapobiec lub przerwać, również skutkuje wpisem do kartoteki.
 8. Rozpoczęcie nowej kadencji z białą kartą, czyli ujawnienie na co dokładnie zostały przeznaczone wszystkie pożyczki zaciągnięte przez poprzedników – czy środki rzeczywiście zostały przelane, na co wydane i kto był za to odpowiedzialny (wliczając rozliczenie wydatków na tzw. inwestycje, jak projekt polskiej elektrowni jądrowej).
 9. Możliwość deponowania dobrowolnej emerytury (w złocie, srebrze i innych surowcach) w skarbcu banku narodowego.
 10. Całkowita dobrowolność walut alternatywnych – podatek płacony w równowartości.
 11. Osady bankowe (pozostałości, których właściciele nie wybierają, po zmarłych obywatelach) przechodzą automatycznie na skarb państwa i stamtąd można ubiegać się o ich zwrot (banki nie mogą ich sobie przywłaszczać) {przydatne obliczenia – 10 miliardów rocznie?}.
 12. Pozwolenie na uprawę i spożycie dowolnych roślin (konopi siewnych i indyjskich, maku, wszelakich ziół) przez dorosłego obywatela w obrębie swojej posiadłości. Badanie i promowanie skutecznych i naturalnych metod leczenia nowotworów, padaczki, depresji, autyzmu i wszelkich innych chorób z naciskiem na profilaktykę (obrona przed zapadnięciem na chorobę). Zakaz rozpowszechniania preparatów wśród nieletnich bez zgody ich opiekunów (względem dzieci obowiązuje wola rodziców).
 13. Pozwolenie na posiadanie dowolnego rodzaju broni palnej dla dorosłego obywatela w obrębie swojej posiadłości oraz użycie jej (jak i każdej innej broni i sposobu) w celu obrony nienaruszalności każdego i wszystkiego na tym obszarze. Każde przyczynienie się do uśmiercenia istoty ludzkiej (nawet w samoobronie, gdy czyn ten nie podlega karze) zostaje wpisane w ogólnodostępną kartotekę obywatela.
 14. Swobodny dostęp do usuwania ciąży (również wczesnej, jak metody uniemożliwiające zagnieżdżenie się zarodka) i środków zapobiegających zapłodnieniu dla dorosłego obywatela. Nikt nie ma jednak prawa takiej istoty zabijać jeśli istnieją sposoby przeniesienia jej w miejsce gdzie będzie mieć szanse właściwie dojrzeć i urodzić się (np. sztuczna macica, jak ta dostępna dla owiec, czy rekinów). Stąd powinny być poczynione wszelkie starania aby takie możliwości zapewnić. Każde przyczynienie się do uśmiercenia istoty ludzkiej (bez względu na etap rozwoju – od powstania nowego DNA do naturalnej śmierci, nawet gdy czyn ten nie podlega karze) zostaje wpisane w ogólnodostępną kartotekę obywatela.
 15. Odejście od transportu drogowego (ciężarówki) na rzecz kolei (odbudowa) i żeglugi śródlądowej.
 16. Komunikacja miejska (autobusy, tramwaje) i ogólnokrajowa (pociągi) darmowe dla obywateli Polski.
 17. Przeprowadzenie badań porównawczych stanu zdrowia dzieci nieszczepionych i szczepionych oraz metody zgazowania węgla i jej możliwości (kopalnia Krupiński) przed opinią publiczną.

Więcej o inicjatywie Jedna Polska na http://1polska.pl/